Legitimation och ID kort

Både enskilda företag och myndigheter kan utfärda legitimationshandlingar. Det nationella identitetskortet och pass kan dock endast utfärdas av polismyndighetens passexpeditioner. Här kan du läsa mer om de olika id-korten.

Nationellt identitetskort

Det nya nationella identitetskortet har funnits sedan den 1 oktober 2005 och det utfärdas av polismyndighetens passexpeditioner. Detta är en identitetshandling i Sverige och med den kan du resa till Schengenländerna utan pass.

Det har en giltighetstid på fem år och alla svenska medborgare oavsett ålder kan ansöka om det nationella id-kortet.

För mer information om hur man ansöker och aktuell prisuppgift se Polisens webbplats.

Skatteverkets och bankernas id-kort
Numera är det Skatteverket som utfärdar vanliga id-kort (tidigare var det Posten/Svensk Kassaservice). Id-korten följer svensk standard och kan beställas hos Skatteverket. Avgiften ska betalas i förväg och därefter måste man besöka Skatteverkets kontor. Du måste också kunna styrka din identitet.

För mer information och pris besök Skatteverkets webbplats.

För information om de olika bankernas id-kort, kontakta din bank.

Legitimation inom läraryrket
På Regeringens hemsida finns frågor och svar gällande lärar- och förskolelegitimation.

Legitimation inom hälso- och sjukvården
Det finns 21 yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården som har yrkeslegitimation. De står under Socialstyrelsens tillsyn och omfattas av vissa legitimationsbestämmelser.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan deslegitimera en yrkesutövare som inte längre anses ha den erforderliga kunskapsnivån som krävs.

Yrken inom hälso- och sjukvården som har legitimation är apotekare, arbetsterapeuter, audionomer, barnmorskor, biomedicinska analytiker, dietister, kiropraktorer, logo- peder, läkare, naprapater, optiker, ortopedingenjörer, psykologer, psykoterapeuter, receptarier, röntgensjuk- sköterskor, sjukgymnaster, sjukhusfysiker, sjuksköterskor, tandhygienister, tandläkare.

Id-kortet använder du för att visa din ålder och för att visa vem du är exempelvis på apoteket, på banken eller i butiker.