Hoppa till innehåll

Körkort

Körkortet är en av de allra vanligaste typen av id-kort. På körkortet anges vilka behörigheter innehavaren har, d.v.s. vilka motorfordon denne får framföra.

Det är Trafikverket som utfärdar körkort efter att godkänt teoretiskt och praktiskt prov har avklarats.

Bokstäverna A, B, C, D och E anger körkortsbehörigheter. Bokstaven E anger att man får koppla på ett eller flera släp oavsett vikt på fordonet (ej på motorcykel).

A
Tung motorcykel
B
Personbil (max 3,5 ton) och lätt lastbil
C
Tung lastbil och personbil (över 3,5 ton)
D
Buss

Åldersgränsen är 18 år (A, B, C) och 21 år (D).

Det är Vägverket som utfärdar körkort efter att godkänt teoretiskt och praktiskt prov har avklarats.